La recerca

L'àmbit territorial en el qual centrem la recerca és bàsicament el terme de la Sénia. Quan és necessari o convenient, però, ampliem aquest àmbit per no perdre la referència al marc general del territori proper. La realitat senienca no es pot entendre sense considerar, al menys, l'evolució de les comarques que històricament han format la diòcesi de Tortosa. Les Terres de l'Ebre, les comarques del nord del País Valencià i les properes de Terol.


les fonts de què ens servim per a portar a terme la recerca són variades. L'escassetat de fonts documentals és compensada per l'ús de fonts orals: la memòria viva de la gent més gran del poble. En aquest moment la recerca oral centra una part important de la nostra activitat. El seu registre i classificació és considerat prioritari, ja que per llei de vida van faltant aquelles persones que van viure en primera persona episodis tant emblemàtics de la nostra història recent com la II República, la Guerra Civil, el primer Franquisme o la consolidació del procés industrial a la població.


Fragment visita pastoral a la Sénia
any 1572 (AHDTo) Publicada per
Hilari
Muñoz a la revista de l'entitatl'any 2008.
Alberto Querol, informant, fent demostració de l'ofici de fuster.
(Novembre 2004. Recerca IPEC)
.Balança per a pesar el pèl dels pinzells.
Propietat de la família de José Vives.
(Recerca IPEC 2004).Les fonts gràfiques, audiovisuals i els testimonis materials són recollides mitjançant la crida a la població i la recerca boca-orella de fotografies i de qualsevol altre tipus de document. Actualment estem catalogant el fons gràfic de l'entitat. No deixem de banda, però, la catalogació de béns mobles i immobles. Aquesta darrera té també un caràcter urgent, ja que el creixement urbanístic i els canvis en els hàbits de vida porten implícits l'abandonament i la destrucció de testimonis de temps passats.


Alemanys tocant a la Plaça Major durant la Guerra Civil (Arxiu Jose Ramón Bellaubí. Procedent de l'estracte del
Treball de recerca de 2on de Batxillerat d'Ingrid
Bellaubí, publicat a la revista de l'entitat l'any 2006)