L'Associació

El Centre d'Estudis Seniencs es va crear l'any 1991 per iniciativa d'un grup de gent del poble interessada en l'estudi i la preservació del patrimoni local. D'aquesta manera ha volgut des d'un principi contribuir al desenvolupament del territori i a la presa de consciència identitària de la seua gent.
Som una entitat sense ànim de lucre que tenim el nostre centre d'actuació a la Sénia, encara que participem amb organitzacions de les comarques de banda i banda del riu Sénia.


Els nostres objectius es poden concretar en els següents punts:
  • Recopilar, catalogar i estudiar informació relativa al patrimoni de la nostra població i el seu territori d'influència.
  • treballar amb fonts de diversa tipologia: orals, escrites, gràfiques i audiovisuals.
  • Fomentar el coneixement i la valoració del patrimoni i la història locals.
  • Fer difusió del patrimoni i implicar a la població en la seva conservació.
  • Dinamitzar l'activitat cultural del territori i crear consciència identitària entre la població.
Des del curs 2009-2010 gestionem l'Antena del Coneixement de la URV a la Sénia 

Pots contactar amb nosaltres via e-mail o telèfon:

centredestudis.lasenia@gmail.com
antena.lasenia@urv.cat
658 816 634 (Lluís Miró)